4 lý do sổ đỏ không ghi kích thước thửa đất

Thực tế hiện nay vẫn còn một số sổ đỏ không ghi kích thước thửa đất, gây khó khăn cho người dân trong việc xác minh thông tin. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Do thiếu sót của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Theo quy định, Giấy chứng nhận phải ghi kích thước thửa đất. Trường hợp sơ đồ thửa đất không ghi kích thước thửa đất có thể do thiếu sót của cơ quan có thẩm quyền (địa chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai…).

Trong trường hợp này, hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành bổ sung thông tin kích thước thửa đất.

Do không đủ thông tin

Giấy chứng nhận được cấp trong giai đoạn từ 15.8.2006 đến ngày 10.12.2009 (cấp theo Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT) là lý do khá phổ biến của việc thiếu thông tin kích thước thửa đất.

Cụ thể, Điểm b Khoản 6 Điều 3 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT nêu rõ, trường hợp không có đủ các thông tin quy định tại Điểm b khoản này trên bản đồ địa chính được sử dụng để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trên sơ đồ chỉ thể hiện những thông tin có trên bản đồ địa chính đó.

Đồng nghĩa với việc, nếu không có đủ các thông tin về chiều dài các cạnh thửa đất thì không ghi.

Giấy chứng nhận được cấp trước ngày 1.12.2004

Đối với Giấy chứng nhận được cấp trước ngày có văn bản quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không bắt buộc ghi thông tin về kích thước thửa đất. Nói cách khác, khi chưa có văn bản quy định phải ghi kích thước thửa đất thì sổ đỏ sẽ không có thông tin về chiều dài các cạnh thửa.

Trường hợp ngoại lệ

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT và Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, những trường hợp Giấy chứng nhận không thể hiện sơ đồ thửa đất bao gồm:

– Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp.

– Đất xây dựng công trình theo tuyến.

Như vậy, với trường hợp không thể hiện sơ đồ thửa đất thì sẽ không thể hiện kích thước thửa đất.

Compare listings

Compare