DỰ ÁN PHÚ CÁT CITY – NƠI CUỘC SỐNG THỊNH VƯỢNG

Dự báo khả năng hồi phục của thị trường BĐS trong năm 2021

Quy mô và giao dịch của thị trường bất động sản (BĐS) trong năm 2020 có xu hướng giảm mạnh so với năm 2019. Xét trên nhiều yếu tố, liệu năm 2021 thị trường có thể phục hồi không và mức độ phục hồi ra sao? Nhu cầu mua nhà đất ... 07/01/2021

five

roal

s

vinhome