tắc pháp lý

Doanh nghiệp địa ốc lại lo tắc pháp lý

Doanh nghiệp địa ốc lại lo tắc pháp lý

Việc loại bỏ phương pháp định giá đất đang được áp dụng với 90% dự án sẽ gây ách tắc pháp lý và khó giảm giá nhà, theo chuyên gia. Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 44 và Thông tư 36 đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến, cơ quan này giữ lại ba phương pháp định giá đất bao gồm...

Compare listings

Compare