Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng

Sổ hồng và sổ đỏ là những thuật ngữ quen thuộc khi đề cập đến vấn đề quyền sở hữu, sử dụng đất và nhà ở. Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt được sự khác nhau về nội dung và giá trị của hai loại sổ này. 

Nên hiểu đúng thế nào là sổ đỏ, sổ hồng?

Không chỉ khác biệt ở tên gọi, sổ hồng và sổ đỏ còn khác nhau về giá trị, nội dung, mục đích sử dụng.

Sổ hồng là tên gọi tắt dựa trên màu sắc của “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” tại đô thị (thị trấn, nội thành, nội thị xã) do Bộ Xây dựng ban hành. Tên gọi “Sổ hồng” không được pháp luật đất đai quy định mà được phổ biến trong cộng đồng bởi sự ngắn gọn và dễ hiểu. 

Sổ đỏ cũng là thuật ngữ được sử dụng phổ biến để gọi tắt cho “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” dựa theo màu sắc bên ngoài. Những cái tên quen thuộc của loại giấy chứng nhận nêu trên có thể kể đến như giấy đỏ, bìa đỏ.

Giá trị sổ đỏ có hơn giá trị sổ hồng?

Về mặt pháp lý

Sổ đỏ, sổ hồng là chứng thư pháp lý để Nhà nước chứng nhận quyền sử dụng sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bìa sổ màu đỏ hay màu hồng, giá trị pháp lý đều như nhau. Không phải sổ đỏ có giá trị cao hơn sổ hồng và ngược lại.

Về mặt thực tế

Giá trị của sổ đỏ, sổ hồng phục thuộc vào giá trị của thửa đất, nhà ở, và các tài sản khác. Vì thế, việc mua nhà sổ đỏ, hay nhà có sổ hồng không quan trọng. Quan trọng, sổ đỏ, sổ hồng đó phải là sổ đỏ thật, sổ hồng thật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Điểm khác biệt của sổ hồng mới so với sổ hồng và sổ đỏ

Bên cạnh tên gọi pháp lý và thời gian cấp sổ thì tài sản được công nhận của sổ hồng mới đã được bổ sung thêm so với sổ hồng và sổ đỏ, bao gồm: đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thêm vào đó, khu vực cấp sổ cũng được mở rộng trên phạm vi cả nước với tất cả các loại đất đều được cấp sổ.

Ưu và nhược điểm khi ban hành sổ hồng mới So với sổ hồng và sổ đỏ, sổ hồng mới tạo ra sự thuận tiện cho người dân về mặt giấy tờ trong các vấn đề hành chính liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, việc ban hành sổ hồng mới cũng tồn tại một số hạn chế do sổ hồng và sổ đỏ đã thông dụng trong thời gian dài, khiến nhiều người chưa nắm bắt được nội dung cũng như quy tắc sử dụng sổ hồng

Compare listings

So sánh