4 việc can dự đến nhà cửa nhất quyết phải kiêng trong tháng 7

Theo dân gian, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng “cô hồn”, tháng không mang đến may mắn. bởi vậy người dân từ xưa đã có quan điểm hạn chế  làm những việc lớn trong tháng 7, trong đó có nhiều việc can dự tới nhà cửa. Dù cuộc ... 06/08/2016
093.600.1080