Hà Nội: Rà soát tổng thể các khu nhà ở, khu đô thị mới

Tổng kiểm tra, rà soát dự án khu nhà ở, khu đô thị sáp nhập về Hà Nội

 UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 5490/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị mới.

Theo đó, phạm vi, đối tượng kiểm tra, rà soát là các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới được giao triển khai từ trước ngày 1/8/2008, được chuyển tiếp từ các tỉnh Hà Tây (trước đây), Hòa Bình, Vĩnh Phúc về Thành phố Hà Nội sau khi hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính do nhà đầu tư đề xuất tiếp tục thực hiện.

Tổ công tác có trách nhiệm tập hợp đầy đủ hồ sơ của từng dự án; phân loại các dự án. Trên cơ sở kiểm tra, rà soát, đánh giá về các nội dung cụ thể: Thời hạn, hiệu lực các văn bản pháp lý liên quan của các dự án; nguồn gốc đất, hiện trạng quản lý, sử dụng đất; sự tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc của các dự án; thủ tục cần hoàn thiện quy hoạch, kiến trúc theo quy định hiện hành; sự tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở; sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đất đai khi thực hiện dự án.

Căn cứ kết quả rà soát, kiểm tra, Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá, kết luận đối với từng dự án; đề xuất giải pháp giải quyết đối với từng dự án đầu tư theo thẩm quyền; kiến nghị thành phố, các bộ, ngành nội dung liên quan.

Từ năm 2008, khi sáp nhập vào Hà Nội, huyện Mê Linh có 51 dự án đô thị, nhà ở với tổng diện tích khoảng 1.759ha. 

Rà soát của các sở, ngành của Hà Nội cho thấy, tới thời điểm hiện tại, việc triển khai 51 dự án này vẫn chậm, cơ bản đều trong giai đoạn hoàn chỉnh thủ tục. 

Chỉ có 1 dự án trong đó đã cơ bản hoàn thành là khu nhà ở, biệt thự tại xã Tiền Phong của Công ty CP xây dựng Phương Huy.

50 dự án còn lại đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

Trong đó, 3 dự án mới giao chủ đầu tư, chưa được chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư hoặc cấp chứng nhận đầu tư là: Khu đô thị mới Mê Linh – Đại Thịnh, khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh, mở rộng dự án khu đô thị Cienco 5 tại huyện Mê Linh. Một dự án chưa được giao chủ đầu tư, đang nghiên cứu lập quy hoạch (khu nhà vườn, chung cư phục vụ người thu nhập thấp).

Về quy hoạch, ghi nhận 47 dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Trong đó: 36 dự án phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch, 11 dự án không phải điều chỉnh quy hoạch, 4 dự án chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt (gồm khu đô thị mới Mê Linh – Đại Thịnh, khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh, khu nhà vườn, chung cư phục vụ người thu nhập thấp và dự án trung tâm thương mại, văn phòng căn hộ, khu luyện tập thể thao).

Liên quan tới thủ tục đất đai, 34 dự án đã được giao đất và 14 dự án đã được ra quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng.

Trong tổng số 51 dự án, ghi nhận 20 dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đất (tổng số tiền nộp khoảng 678 tỷ đồng), 8 dự án còn nợ khoảng 367 tỷ đồng, 23 dự án chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (do chưa có cơ sở quản lý thu).

Đáng chú ý, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 4 dự án do các nhà đầu tư 10 năm không triển khai thực hiện/hoặc có văn bản đề nghị trả lại, xin dừng thực hiện dự án. Các dự án gồm: khu đô thị mới Prime Group, khu đô thị mới Vinalines, khu đô thị mới BMC, khu đô thị mới Việt Á. Riêng trường hợp khu đô thị mới Vinalines, Hà Nội đã chỉ đạo tạm dừng thực hiện quyết định thu hồi 12 tháng do có khiếu nại, kiến nghị của nhà đầu tư.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư, 8 dự án đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: khu đô thị làng hoa Tiền Phong, khu biệt thự nhà vườn Gia Tân, khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và phần diện tích mở rộng, khu nhà ở Minh Đức, khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, khu đô thị mới CEO Mê Linh, khu nhà ở cho người thu nhập thấp phục vụ KCN Kim Hoa – Phúc Thắng, xây dựng văn phòng và khu biệt thự nhà vườn tại xã Đại Thịnh.

Các dự án chưa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: Hai dự án đang giải quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư (khu đô thị AIC, khu đô thị Sông Hồng Thủ đô), 4 dự án đã được nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh, nhưng cần hoàn chỉnh lại (khu nhà ở cho người thu nhập nhấp, khu biệt thự và nhà nghỉ Nam Sơn, khu nhà ở Minh Giang Đầm Và giai đoạn II, khu đô thị Cienco 5) và dự án khu du lịch 79 Mùa Xuân xin tạm dừng giải quyết các thủ tục để giải quyết tranh chấp nội bộ.

Compare listings

So sánh