Đến cuối 2017, còn hơn 23.000 căn hộ Hà Nội vẫn chưa được cấp sổ hồng

Đến cuối 2017, còn hơn 23.000 căn hộ Hà Nội vẫn chưa được cấp sổ hồng

Tính đến cuối năm 2017, ước có khoảng 23.260 căn chung cư và nhà tái định cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Báo cáo thống kê đất đai năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho thấy, năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã giao đất hoặc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cắm mốc giải phóng mặt bằng 620 dự án, diện tích đất thu hồi khoảng 1.752 ha. Số dự án chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện là 258 dự án, diện tích chuyển mục đích khoảng 556,9ha.

Về công tác cấp giấy chứng nhận, năm 2017 đã cấp giấy chứng nhận (hay còn gọi là sổ hồng) cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở chủ đầu tư đã xây dựng xong và đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định cho 155.656 căn/178.278 căn, đạt 87,31%. Còn 22.622 căn hộ đang được tiếp tục triển khai cấp giấy chứng nhận. Ước đến hết 31/12/2017, cấp được 155.885/178.278 căn, đạt 88%. Còn 22.393 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Cấp giấy chứng nhận cho 12.710 căn/14.027 căn cho người mua nhà tái định cư, đạt 90%. Ước đến 31/12/2017, cấp được 13.160/14.027 căn, đạt 93,8%. Còn 867 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Như vậy, tính đến cuối năm 2017, ước có khoảng 23.260 căn chung cư và nhà tái định cư chưa được cấp giấy chứng nhận.

Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính từ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đã tổ chức đấu giá 7.500 tỷ đồng/10.000 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch.

Xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất cho 93 dự án. Trong đó, 51 dự án đã có quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất là 24.783 tỷ đồng. 42 dự án đã xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định, UBND Thành phố phê duyệt.

Theo số liệu tổng hợp của Cục thuế Thành phố Hà Nội, năm 2017 thu được 27.362 tỷ đồng tiền sử dụng đất, bao gồm tiền sử dụng đất các đơn vị chậm hoặc được dãn nộp từ những năm trước.

Sở cũng đã thực hiện xác định 62 trường hợp xác định giá đất làm căn cứ tính tiền thu đất. Tính đến thời điểm cuối 2017, thu được 4.963 tỷ đồng tiền thu đất.

Cũng trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 63 đoàn thanh tra trong đó, có 43 đoàn thanh tra lĩnh vực đất đai, 14 đoàn thanh tra lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước, 2 đoàn thanh tra hành chính, 4 đoàn thanh tra khoáng sản.

Kết quả xử lý xử phạt trong lĩnh vực đất đai 16 quyết định với tổng số tiền 464 triệu đồng. Từ ngày 1/1/2017 đến 5/12/2017, Sở đã trình UBND Thành phố ban hành 2 quyết định thu hồi với tổng diện tích đất 100.944 m2.

Bên cạnh đó, cũng xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và tài nguyên nước 2,46 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý đất đai như thống kê, kiểm kê định kỳ đất quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, thực hiện trong đó phương pháp thống kê, kiểm kê đất đai, chỉ tiêu thống kê các loại đất phải thống nhất phương pháp, chỉ tiêu các loại đất thống kê, kiểm kê đất đai do UBND cấp tỉnh thực hiện triển khai trên 3 cấp, tỉnh, huyện, xã,

Cần tăng trường các biện pháp giúp công tác quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả hơn. Đẩy nhanh xây dựng bản đồ địa chính,cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất tạo hành lang pháp lý để quản lý đất đai chặt chẽ hơn.

Đồng thời, chỉ đạo giải quyết địa giới hành chính còn tranh chấp, chồng lấn giữa xã Minh Trí – Sóc Sơn với tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Vneconomy

 

 

Compare listings

So sánh