Mẫu biểu mua bán

Hợp đồng đặt cọc 3 bên(2017)

CHẾ ĐỘ XEM TRƯỚC [embeddoc url="http://anbinhland.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/HĐ-DAT-COC-2017.doc" height="700px" download="logged" viewer="google"] 30/11/2017