Bắc Ninh chuyển 15 cụm công nghiệp 305ha thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ

 Bắc Ninh cũng dự kiến quy hoạch mới 6 cụm công nghiệp diện tích 315ha tại các huyện Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Thuận Thành, Quế Võ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh vừa đăng tải dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh giữ nguyên 22 cụm công nghiệp tổng diện tích 877,85 ha. 

Cụ thể cụm công nghiệp Hạp Lĩnh 72,05 ha; cụm công nghiệp dịch vụ và làng nghề Khúc Xuyên 10,6 ha (TP. Bắc Ninh); cụm công nghiệp Công nghệ cao Tam Sơn 13,49 ha;  cụm công nghiệp Châu Khê mở rộng 9,25 ha; cụm công nghiệp làng nghề Hương Mạc 27,79 ha (TP Từ Sơn); cụm công nghiệp Hà Mãn – Trí Quả 75 ha; cụm công nghiệp làng nghề Song Hồ 9,83 ha (huyện Thuận Thành);

Cụm công nghiệp Tân Chi 73,6 ha; cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2 50 ha (huyện Tiên Du);  cụm công nghiệp Đông Thọ 75 ha; cụm công nghiệp làng nghề Trung Nghĩa – Đông Thọ 9,8 ha; cụm công nghiệp Yên Trung – Đông Tiến 23,05; cụm công nghiệp Mẫn Xá – Văn Môn 26,54 ha; cụm công nghiệp Yên Trung – Thụy Hòa 50 ha (huyện Yên Phong);

Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi 72 ha; cụm công nghiệp Châu Phong 50 ha; cụm công nghiệp làng nghề Phù Lãng 75 ha (huyện Quế Võ); cụm công nghiệp Lâm Bình 55,4 ha; cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố 9,6 ha (huyện Lương Tài); cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai 10 ha; cụm công nghiệp Quỳnh Phú 25 ha; cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh 54,4 ha (huyện Gia Bình).

Ngoài ra, tỉnh này cũng dự kiến mở rộng 6 cụm công nghiệp diện tích 315 ha, gồm: cụm công nghiệp Mẫn Xá – Văn Môn huyện Yên Phong, mở rộng 40 ha; cụm công nghiệp làng nghề Phù Lãng huyện Quế Võ 75 ha; cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài, mở rộng 30 ha. Và 3 cụm công nghiệp mở rộng khác tại huyện Gia Bình là  cụm công nghiệp Cao Đức – Vạn Ninh 75 ha; cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai 50 ha; cụm công nghiệp Quỳnh Phú 70 ha.

6 cụm công nghiệp quy hoạch mới diện tích 340 ha là cụm công nghiệp Lạc Vệ huyện Tiên Du, 45 ha; cụm công nghiệp Tam Đa – Dũng Liệt Khu số 1, huyện Yên Phong, 75 ha; cụm công nghiệp Tam Đa – Dũng Liệt Khu số 2, huyện Yên Phong, 50 ha; cụm công nghiệp Quế Tân, huyện Quế Võ 45 ha; cụm công nghiệp Song Giang – Giang Sơn, huyện Gia Bình, 50 ha; cụm công nghiệp Ngũ Thái, huyện Thuận Thành 75 ha. 

Cùng đó, giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh này cũng dự kiến chuyển đổi 15 cụm công nghiệp 304,46 ha thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ.

Trong đó có 4 dự án tại TP. Bắc Ninh là cụm công nghiệp Phong Khê 12,7 ha;  cụm công nghiệp Phong Khê mở rộng 27 ha; cụm công nghiệp Võ Cường 8 ha; cụm công nghiệp Khắc Niệm 61,87 ha.

7 dự án tại TP Từ Sơn là cụm công nghiệp Thanh Khương 11,39 ha; cụm công nghiệp Xuân Lâm 49,4 ha; cụm công nghiệp Tương Giang 8,32 ha; cụm công nghiệp Dốc Sặt 9,25 ha; cụm công nghiệp Đình Bảng I 18,65 ha; cụm công nghiệp Mả Ông 5,05 ha; cụm công nghiệp đạt chuẩn môi trường Đồng Quang 29,5 ha.

Huyện Thuận Thành có hai cụm công nghiệp chuyển đổi thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ là cụm công nghiệp Đồng Quang 11,84 ha; cụm công nghiệp Châu Khê. Ngoài ra còn có cụm công nghiệp Đại Bái, huyện Gia Bình, 6,25 ha và  cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện tiên Du 31,74 ha.

Compare listings

Compare